Call for Papers

Call for Papers voor de

 Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

English see below

Fenomenologie en Kunst(onderwijs)

20 en 21 december 2018

School of Arts – Hogeschool Gent

https://fenomenologie.blog

 

De twaalfde jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte zal plaatsvinden op donderdagavond 20 en vrijdag 21 december 2018 in de School of Arts, Hogeschool Gent. Het thema van de jaarvergadering is “Fenomenologie en Kunst(onderwijs)”.

Op de jaarvergadering is ruimte voor een aantal parallelsessies voor de presentatie van lopend onderzoek. Meerdere sessie worden gereserveerd voor onderzoek specifiek gericht op het thema ‘fenomenologie en kunst’, met bijzondere aandacht voor fenomenologie en kunstonderwijs; er is ook gelegenheid voor de presentatie van ander fenomenologisch onderzoek. Voertalen zijn Nederlands en Engels.

Belangstellenden worden verzocht vóór maandag 15 oktober een abstract in te dienen van maximaal 500 woorden van de voorgenomen presentatie per e-mail aan de organisatie van de jaarvergadering (helena.depreester@hogent.be en peter.reynaert@uantwerpen.be) o.v.v. GFW abstract 2018. Indieners ontvangen uiterlijk 30 oktober uitsluitsel over acceptatie van hun voorstel. Sprekers dienen lid van het gezelschap te zijn of te worden (zie https://fenomenologie.blog).

Call for Papers for the 

Annual Meeting of the Society for Phenomenological Philosophy

 

Phenomenology and Art (education) 

20 and 21 December 2018

School of Arts – University College Ghent

https://fenomenologie.blog

 

The 12th Annual Meeting of the Society for Phenomenological Philosophy will be held on Thursday evening 20th and Friday 21st of December 2018 at the School of Arts – University College Ghent. The topic for this meeting is “Phenomenology and Art (education)”. 

The annual meeting will involve several parallel sessions for presentations of ongoing phenomenological research. Some of these sessions will be dedicated to research that specifically focuses on the theme “phenomenology and art”, with special attention to art education; others will be open for other areas of phenomenological research. Papers are welcome in either English or Dutch.

 Those who wish to take part should send an abstract of their proposed presentation to the organizers of the meeting (helena.depreester@hogent.be en peter.reynaert@uantwerpen.bebefore Monday, October 15th 2018. Abstracts should be no more than 500 words and should include the words GFW abstract 2018 in the subject field of the email. Those who submit abstracts will be informed of their acceptance by October 30th. Speakers must be members of the society or become members in order to participate (see https://fenomenologie.blog). 

Prof. dr. Helena De Preester (School of Arts, University College Ghent & Dept. of Philosophy, Ghent University)

Prof. dr. Peter Reynaert (Dept. of Philosophy, University of Antwerp)